ENplus pasākumi

Drīzumā šeit būs pieejama informācija par aktuālajiem ar ENplus saistītajiem pasākumiem.

Jaunumi

Sākot ar 2016. gada Janvāri LATbio kļūs par ENplus Nacionālo Licencētāju Latvijā

Lai iegūtu vairāk informāciju par sertificēšanas procesu, lūdzam apmeklēt ar to saistītās izvēlnes šajā tīmekļa vietnē, izlasīt ENplus Rokasgrāmatu (vairāk informācijas šeit), vai arī tieši sazināties ar kādu no atbildīgajiem LATbio pārstāvjiem (kontaktinformāciju meklēt šeit)