ENplus Rokasgrāmata versija 3.0 (ir spēkā sākot ar 2015. gada 1. augustu)

Ņemot vērā industrijas attīstību, kā arī jaunā ISO 17225-2 standarta stāšanos spēkā (aizstāj EN 14961-2 standartu) tika izveidota jauna rokasgrāmatas versija. Ir ieviesta arī lielāka skaidrība attiecībā uz, piemēram, sertificēšanas procedūru un fasētajām granulām. Lasīt vairāk…
ENplus Rokasgrāmatas 3.0 versija stājās spēkā uzreiz ar tās publicēšanu 1. augustā 2015. gadā. Visiem uzņēmumiem, kas ir sertificēti sākot ar 2015. gada 1. augustu ir jāizpilda un jāatbilst noteikumiem, kas minēti 3.0 versijā. Uzņēmumiem, kuriem jau ir sertifikāts, ir jāatbilst visiem Rokasgrāmatas 3.0 versijas noteikumiem sākot ar 2016. gada 1. janvāri; šiem uzņēmumiem ir atļauts izmantot iepriekšējo ENplus logo reklāmas materiālos (tajā skaitā uz granulu maisiem) līdz 2016. gada 31. jūlijam. Lasīt vairāk…

Galvenās atšķirības starp Rokasgrāmatas 2.0 versiju un 3.0 versiju meklēt šeit.

Sākot ar 2016. gada 1. janvāri Latvijas Biomasas Asociācija LATbio ir kļuvusi par ENplus Nacionālo Licencētāju Latvijā.

Lai  visa nepieciešamā informācija būtu vieglāk uztverama un pieejama Latvijas uzņēmumiem un patērētājiem, ENplus Rokasgrāmatas 3.0 versija ir iztulkota latviešu valodā:

ENplus Rokasgrāmatas 3.0 versija latviešu valodā

ENplus Rokasgrāmatas 3.0 versijas starptautiskais izdevums (angļu valodā)