ENplus Rokasgrāmata versija 3.0 (ir spēkā sākot ar 2015. gada 1. augustu)

Ņemot vērā to, ka sākot ar šī gada 1. janvāri Latvijai ir savs Nacionālais Licencētājs (LATbio), ENplus rokasgrāmata ir iztulkota arī latviešu valodā un tajā ir atrodamas dažas nacionāla mēroga specifikācijas, kas ir piemērotas, lai vairāk atbilstu vietējā granulu tirgus īpašībām.

Rokasgrāmata pamatā sastāv no 6 daļām:

1. Daļa – Vispārīgi

2. Daļa – Sertifikācijas procedūra

3. Daļa – Granulu kvalitātes prasības

4. Daļa – Ilgtspējības prasības

5. Daļa – Shēmas organizācija

6. Daļa – Maksājumu grafiks

Citi dokumenti (piemēram, Uzglabāšanas ieteikumu un granulu maisu noformējumu vadlīnijas) ir pieejami šeit.