Eiropas granulu padome (EPC) koordinē ENplus kvalitātes sertifikāciju un pastāvīgi ievieš šo sistēmu atbilstoši tirgus vajadzībām (piemēram, industriālo granulu sertificēšana, ilgtspējības aspekti). EPC ir “jumta” organizācija (galvenā organizācija), kas pārstāv Eiropas koksnes granulu sektora intereses. Tās biedri ir nacionālās granulu asociācijas vai saistītās organizācijas no 16 valstīm.

Eiropas granulu padome kalpo kā diskusiju platforma, kur tiek apskatīti jautājumi, kurus jārisina saistībā ar granulu sektora pāreju no nišas produkta nozīmīgā enerģijas precē. Šie jautājumi sevī ietver standartizāciju un granulu kvalitātes sertifikāciju, drošību, piegādes, izglītības un apmācības drošību, kā arī granulu izmantojošo ierīču kvalitāti.

EPC pārstāv nozares intereses Briselē un dara zināmus ieguldījumus, kurus Eiropas granulu sektors var veikt, tādējādi palielinot atjaunojamās enerģijas patēriņu Eiropā.

www.pelletcouncil.eu