Enplus jaunumi

Jaunākās starptautiskās aktualitātes, globālās tendences kā arī cita veida jaunākā ENplus informācija ir pieejama starptautiskā biroja veidotajā ENplus periodikā (The ENplus newsletter)

ENplus newsletter

Ar ENplus saistīta informācija ir regulāri pieejama arī Eiropas biomasas veidotajā periodikā (AEBIOM newsletter)

Eiropas granulu padome (EPC)

http://www.pelletcouncil.eu/

Eiropas Biomasas Asociācija (AEBIOM)

http://www.aebiom.org/

Latvijas Biomasas Asociācija (LATbio)

http://www.latbio.lv

Testēšanas aprīkojuma piemēri:

http://shop.depi.de/de/technik (pieejams tikai vācu valodā)

http://www.bioenergy.co.at/en/products/testing-measuring-equipment.html