ENplus kvalitātes zīme tiek piemērota visai koksnes granulu piegādes ķēdei – no ražošanas līdz pat piegādei gala lietotājam, tādējādi nodrošinot augstu kvalitāti un pārskatāmību.

Informācija granulu ražotājiem

Informācija granulu tirgotājiem

Informācija pakalpojumu sniedzējiem

Informācija patērētājiem

Kvalitātes prasības granulu ražotājiem, tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas vēlas iegūt ENplus sertifikātu, ir aprakstītas Enplus Rokasgrāmatas Lavijas izdevumā. Rokasgrāmatu angļu valodā varat atrast šeit.

ENplus preču zīme pieder Eiropas Biomasas asociācijai (AEBIOM), kura pārvalda Eiropas granulu padomi (EPC). AEBIOM piešķir tiesības Nacionālajām granulu asociācijām, kas ir apstiprinātas kā Nacionālie licencētāji, izsniegt licences uzņēmumiem, kas vēlas iegūt sertifikātu, un atbilst visiem vajadzīgajiem nosacījumiem. Latvijā Nacionālā licencētāja funkciju pilda Latvijas Biomasas asociācija LATbio.