Stāšanās spēkā un pārejas periods

ENplus Rokasgrāmata ir stājusies spēkā uzreiz ar tās publicēšanas brīdi 2015. gada 1. augustā. Tādējādi visām kompānijām, kas pieteikušās sertifikācijai sākot ar 2015. gada 1. augustu, ir jāatbilst noteikumiem, kas aprakstīti Rokasgrāmatas 3.0 versijā.

Lai samazinātu neērtības, kas varētu rasties uzņēmumiem, kas sertifikātu ieguvuši vēl pirms Rokasgrāmatas 3.0 versijas stāšanās spēkā, ir noteikts pārejas laiks, kurā uzņēmumiem ir iespēja pakāpeniski pielāgoties jaunajiem noteikumiem.

Līdz 2015. gada 31. decembrim šie uzņēmumi var ražot un tirgot granulas saskaņā ar noteikumiem, kas ir norādīti Rokasgrāmatas 2.0 versijā, un tādējādi ir atļauti atsaukties uz EN 14961-2 standartu visā saistītajā dokumentācijā. Sākot ar 2016 gada 1. janvāri Sertificēšanas iestādes un Inspicēšanas iestādes ikgadējās pārbaudes laikā pārbaudīs atbilstību jaunajiem noteikumiem, kas norādīti Rokasgrāmatas 3.0 versijā.

Līdz 2016. gada 31. jūlijam šie uzņēmumi drīkst izmantot granulu maisu dizainu, kas atbilst Rokasgrāmatas 2.0 prasībām, kā arī var turpināt izmantot sertifikācijas zīmi, kas atbilst Rokasgrāmatas 2.0 versijai uz piegādes veidlapām un reklāmas materiāliem. Sākot ar 2016. gada 1. augustu Sertificēšanas / inspicēšanas iestādes un Nacionālie Licencētāji pārbaudīs, lai iepriekšējie maisu dizaini, kā arī sertifikācijas zīme vairs netiktu izmantoti. Izņēmums tiks piemērots piegādes kravas mašīnu marķējumiem, kuru nomaiņai tiks noteikts papildus laiks.