Granulu ražotāji no visas pasaules var iegūt ENplus sertifikātu. Visi noteikumi ir detalizēti izskaidroti ENplus rokasgrāmatā:

ENplus Rokasgrāmatas Latvijas izdevums

ENplus Rokasgrāmatas starptautiskais izdevums

4 dažādas institūcijas ir iesaistītas ražotāja sertificēšanas procesā:

razotajs